People

Lab Members

Director
Professor Zhigang Zhu

Faculty
Professor Hao Tang (Borough of Manhattan Community College)
Professor Lidong Chen (Visiting Professor)
Professor Yufu Qu (Visiting Professor)

Graduate Students
Greg Olmschenk
Ling Zhang
Xuan Wang

Undergraduate Students
Jin Chen
Joseph Schauer


Former Lab Members

Post Docs
Yufu Qu

Graduate Students
Farnaz Abtahi
Feng Hu
Wai L. Khoo
Wei Li
Edgardo Molina
Yi Feng
Martin Goldberg
Yu-Chi Hu
Deepak Karuppiah
JianHong Li
Rui Li
Weihong Li
Bing Shen
Tao Wang
Yifeng Wang
Jing Ye
Scott Yu
Li Zhao
Hui Zhu

Undergraduate Students
Vishnu Nair
Manjekar Budhai
Frank Palmer
Christina Tsangouri
Robert Hill
Tadeusz Jordan
Chad McKittrick